Werkzaamheden aan de brug worden hervat (foto update)

noabersbadde

noabersbadde

In de week van 24 maart wordt intensief gewerkt aan de Mercedesbrug in Veelerveen (Noabers Badde). De brug wordt in het kader van het project Veendiep aan één zijde opgehoogd. Dit om de doorvaart voor plezierboten te verbeteren. Ook wordt er onderhoud aan de brug gepleegd.

Bij de werkzaamheden zal enige verkeershinder ontstaan. De Veelerveensterweg wordt vanaf woensdagmiddag 26 maart gestremd. Deze stremming duurt tot en met vrijdag 28 maart. Hiervoor worden verkeersmaatregelen voorzien. Bewoners van de Veelerveensterweg kunnen hun woning gewoon bereiken. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Verbindingsweg, de Nieuwe Veendijk en de B.L. Tijdensweg.

De verkeershinder wordt alleen in deze week verwacht. Ook aan de andere twee zijden van de brug zullen onderhoudswerkzaamheden gedaan worden. Deze werkzaamheden zullen tot in april plaatsvinden. Voor fietsers en wandelaars blijft de brug in die periode gestremd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, (0597) 537 100.

Foto update van donderdag 27/3/2014

IMG_8754 IMG_8757 IMG_8758 IMG_8759IMG_8757IMG_8758IMG_8759

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.