Informatieavond over collectieve aanschaf zonnepanelen in Veelerveen was een schot in de roos.

Zo’n 40, veelal goed voorbereide, belangstellenden hebben afgelopen maandagavond de door de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen, de Werkgroep Duurzaamheid Veelerveen en Buurkracht georganiseerde informatieavond over de collectieve aanschaf van zonnepanelen bezocht. Om half acht werd er afgetrapt door voorzitter Pieter Huttinga met een korte inleiding waarin het ontstaan en het doel van de avond werd toegelicht. Vervolgens werd door Orville Freije de rol van Buurkracht in dit project uitgelegd. Buurkracht is een maatschappelijke organisatie met zeer veel kennis op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast  stelt zij allerlei promotiemiddelen beschikbaar voor een project als deze. Daarna presenteerden Projectleider Duurzaamheid A. Doolaard en Beleidsmedewerker Wonen M. de Voogd van de gemeente Westerwolde  respectievelijk “Westerwolde Samen Verduurzamen” en “Leningen”.  In de presentatie “Westerwolde Samen Verduurzamen” werden o.a. de Visie op duurzaamheid door de gemeente, de beleidsnotitie “Zonneparken en kleine windmolens” alsmede het Uitvoeringsprogramma en de doelstellingen voor de verschillende periodes benoemd en duidelijk toegelicht.

De presentatie “Leningen” gaf een overzicht van een 4-tal leningen die er zijn en de doel-stelling daarvan, zoals: Blijverslening; met als doel: Langer zelfstandig blijven wonen.          Starterslening; met als doel: Koop eerste woning.  Stimuleringslening;  met als doel: Energiebesparende maatregelen en/of renoveren woning.  Verzilverlening; met als doel: Langer zelfstandig blijven wonen en/of energiebesparende maatregelen.                                  Al deze regelingen zijn te vinden op de gemeentelijke website: https://www.westerwolde.nl/subsidies-en-leningen en op de website van SVn. (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten): https://www.svn.nl/gemeente/Westerwolde.                                                                            Tevens werd uitleg gegeven over de procedures van de aanvragen en de voorwaarden.          Aansluitend verzorgde Frits van Kouwenhove een presentatie over zijn eigen ervaringen met zonnepanelen op het dak. Een aansprekend voorbeeld uit de praktijk die de aanwezigen een zeer duidelijk beeld gaf van de kosten van zonnepanelen en de opbrengsten daarvan alsmede het te betalen bedrag aan energiekosten van voor en na de aanschaf van zonnepanelen.                                                                                                                Last but not least gaf de geselecteerde installateur Installatietechniek Becker uit Nieuwe Pekela uitgebreid en duidelijke uitleg over de verschillende zonnepanelen, omvormers en mogelijke  installatietechnieken die er mogelijk zijn. Er waren enkele voorbeeld panelen, een omvormer en een stukje dak aanwezig, zodat men kon zien waarover gesproken werd. Tot slot konden belangstellenden een pakket met informatie meenemen en kon men gelijk een afspraak maken voor een vrijblijvende schouw op de woning om te kunnen kijken wat er tot de mogelijk-heden behoort. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Dit zonnepanelen-project is een doorlopend project voor inwoners uit Veelerveen en de omliggende dorpen. Veelerveen is het eerste dorp  binnen de gemeente Westerwolde dat op deze manier invulling geeft aan duurzaamheid, nl. collectief(samen). Was u niet aanwezig op de avond en denkt u dat is ook iets voor mij dan kunt u altijd op een later moment nog instappen. We zijn hiervoor bereikbaar via: info@veelerveen.eu.                                                                                                                                De Werkgroep Duurzaamheid Veelerveen die bestaat uit Frits van Kouwenhove, Rick Postma en Pieter Huttinga organiseert samen met Buurkracht in de loop van het jaar (kort na de zomervakantie) nog een informatieavond over het collectief isoleren van uw woning en in het najaar een informatieavond over de collectieve aanschaf van warmtepompen /pelletkachels en wellicht nieuwe duurzame oplossingen.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.