Een brief van burgemeester Velema aan alle Westerwolders

 

90143899_2593049850941045_731912639701057536_n-Kopie

Foto: Gemeente Westerwolde

Beste inwoners van Westerwolde,

Sinds anderhalve week worden er dagelijks nieuwe maatregelen door het kabinet genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus, dan wel de snelheid daarvan tegen te gaan. Ons leven is in enorm korte tijd ingrijpend op zijn kop gezet.

Hoewel er in onze gemeente, op het moment dat ik deze brief schrijf, nog geen formele coronabesmetting is geconstateerd, vrees ik dat dit virus ook aan ons niet voorbij zal gaan.
In aanvulling op de maatregelen van het kabinet hebben we als gemeente al de nodige aanvullende maatregelen genomen om onze diensten voor u beschikbaar te houden. Hierbij staat uw veiligheid en die van onze medewerkers altijd voorop! Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, adviseer ik u wanneer u van onze dienstverlening gebruik wilt maken eerst onze website te raadplegen.

Ook vele verenigingen, bedrijven en instellingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zo zijn de scholen dicht, de sportvelden leeg en wordt het ene na het andere evenement afgelast.

Veel Westerwolders kunnen niet meer naar hun werk, vele van hen werken nu thuis en kinderen kunnen voorlopig niet naar school.

Onze Westerwoldse ondernemers hebben het in deze tijden zwaar te verduren. Ze lopen veel inkomsten mis, zijn bezorgd over het voortbestaan van hun onderneming en over hoe ze zich de komende tijd gaan redden. Gelukkig zijn onze ondernemers vindingrijk en vinden zij allerlei manieren waarop ze toch wat inkomsten kunnen vergaren. Steun hen daarin!

Buitengewoon vergaand en ingrijpend is het contactverbod met onze senioren. Dit geldt ook

voor de ernstig zieke inwoners. De maatregelen zijn echter van levensbelang om deze groep kwetsbare inwoners in onze gemeenschap in bescherming te nemen en onderschrijven de ernst van het coronavirus. Ik roep u echter op om onze senioren en kwetsbaren op andere manieren te laten zien dat we aan ze denken. Bel wat vaker en langer. Kijk bijvoorbeeld samen naar een tv-programma en zet de telefoon op luidsprekerstand. Gebruik een tablet of smartphone om te beeldbellen, schrijf ze of stuur een tekening. Zo blijf je verbonden met elkaar. Contact is voor iedereen belangrijk en in deze angstige tijd is het belangrijk dat ook zij gehoord worden en hun verhaal kwijt kunnen.

De hoofdzaak is dat we het virus bestrijden. Dit kunnen we alleen met zijn allen, hierin ligt een verantwoordelijkheid voor iedereen! Met klem wil ik u er daarom op wijzen dat het van cruciaal belang is dat we anderhalf meter afstand van elkaar nemen, altijd. Blijf ook alle hygiëneaanbevelingen naleven en blijf zoveel mogelijk thuis. Houd u alstublieft aan de adviezen van het RIVM en de GGD. En niet alleen voor een korte periode, maar ook voor de lange duur. Alleen dan kunnen we besmetting voorkomen en het virus indammen. We zullen op zoek moeten naar nieuwe vormen van contact houden, zodat we in de toekomst elkaar weer in de armen kunnen sluiten

Tot slot wil ik langs deze weg mijn waardering uitspreken voor eenieder die zich in deze tijden inzet voor het welzijn van velen in onze gemeente. Van de mensen in de zorg en welzijn tot de medewerkers van de politie. Van de onderwijzers en leraren tot de medewerkers van het COA. Van de vele medewerkers in de winkels en supermarkten tot de medewerkers verantwoordelijk voor de schoonmaak en alle andere mensen die zich inzetten om de rest van ons veilig en gezond te houden. Ik ben u zeer, zeer dankbaar!

We zullen de komende weken nog nader nieuws moeten incasseren, wellicht volgen er nog meer maatregelen die ons normale leven nog verder zullen ontregelen. Maar ik heb er vertrouwen in dat we deze periode als gemeenschap, als Westerwolders, met elkaar aan kunnen. We zullen overwinnen! Ik weet mij daarbij gesteund dat Westerwolde een rijke traditie van noaberschap kent.

Inwoners, buren en vrijwilligers die naar elkaar omzien en hulp bieden waar dat nodig is. Let op elkaar. Zorg voor elkaar.

Heel veel sterkte,

Jaap Velema
Burgemeester gemeente Westerwolde

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.