IJsvereniging de “Vriendenkring Veelerveen” versus Corona.

Nadat een particuliere eigenaar haar grond niet langer beschikbaar wilde stellen voor de IJsvereniging zijn de activiteiten rond de ijsclub de Vriendenkring stil komen te liggen.
Op 11 september 2001 is onze vereniging, in nauwe samenwerking met de vereniging plaatselijk belang Veelerveen en de toenmalig gemeente Bellingwedde, nieuw leven ingeblazen. Eind 2002 is de wens om in Veelerveen een eigen ijsbaan te hebben in vervulling gegaan. De naam is aangepast naar IJsvereniging “de Vriendenkring Veelerveen”.

De rondgaande Corona eist zijn slachtoffers. Het verenigingsleven, als b.v. zang- toneel en voetbalverenigingen, in Westerwolde loopt hierdoor zware klappen op. De ene na de andere vereniging houd het niet langer vol en houden op te bestaan. Ook onze IJsvereniging heeft het moeilijk. Enerzijds door gebrek aan ijs, dus geen inkomsten, anderzijds door de Corona.

De winter staat weer de deur en dat is voor onze vereniging een vast moment om u de
lidmaatschapskaart te overhandigen en de contributie, en donaties te innen. Helaas door
de Corona, en voor uw en onze veiligheid kunnen wij daar dit jaar de contributie en
donaties niet persoonlijk bij u innen.

Ondanks dat wij de afgelopen jaren geen ijs hebben gehad bent u ons toch trouw blijven
steunen. Dank daar voor.
Om een voorziening als de ijsbaan in stand te houden is ook dit jaar uw steun hard nodig.
Onze kosten als, onderhoud, verzekeringen en gas water en licht lopen namelijk gewoon
door.
Wij vragen dan ook vriendelijk of u dit jaar uw contributie als wel donaties via de bank
aan de ijsvereniging over zou willen maken. Het zou toch zonde zijn als er weer een
voorziening als de ijsbaan uit onze gemeenschap zou verdwijnen.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening;
Rabobank Groninger Land
Ten name van IJsvereniging De Vriendenkring
Nummer NL89 RABO 0360 1776 89
Onder vermelding van uw naam, adres en lidmaatschap keuze.

Gezinslidmaatschap; € 10,00
Persoonlijk lidmaatschap; € 6,00
Donatie; € 5,00 meer mag natuurlijk ook.

Ook bieden u wij de mogelijkheid uw contante bijdrage te voldoen bij de ijsbaan op 12 december a.s. tussen 9.00 en 13.00 uur. Dan wordt ook de baan weer onder
water gezet.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en wij als bestuur zullen Corona, ijs en weder dienende dit seizoen weer ouderwets voor u klaar staan.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.