Veelerveen samen op weg naar een energieke toekomst.

De Foto werkgroep Duurzaam Veelerveen 30112020Werkgroep Duurzaam Veelerveen komt voort uit de in 2017 door de Vereniging voor Plaatselijke Belangen gepresenteerde Dorpsvisie.  In 2019 is gestart met acties voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen en het collectief isoleren van woningen. Inmiddels is er een volgende stap naar de toekomst gezet. Na veelvuldig overleg met de gemeente Westerwolde, de provincie Groningen en de Coöperatieve Aanpakkers, is er op initiatief van de werkgroep gestart met een onderzoek naar hoe Veelerveen in 2035 energie-neutraal (opgewekte energie is gelijk aan verbruikte energie) en uiterlijk in 2050 aardgasloos verwarmd kan worden. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente en de provincie. De Coöperatieve Aanpakkers, een samenwerking van de Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen,  voeren het onderzoek uit.

 

De gemeente heeft als doelstelling dat ze in 2035 energieneutraal moet zijn. Omdat de landelijke overheid ook een doelstelling heeft op dat gebied, moet de gemeente uiterlijk eind 2021 beschreven hebben hoe ze denkt dat Westerwolde en dus ook  ons dorp  in de toekomst wordt verwarmd zonder gebruik te maken van aardgas. Om niet voor voldongen feiten te worden geplaatst door gemeente of landelijke overheid willen we onderzoeken wat voor Veelerveen en haar inwoners de beste manier is  om hieraan invulling te geven. De definitieve keuze voor een plan wordt uiteindelijk door de inwoners zelf bepaald. Het is dan ook van groot belang dat zij hier vanaf het begin bij worden betrokken.

Er moeten antwoorden komen op vragen zoals: hoe blijven we als dorp zelf aan het stuur, op welke manier blijft het voor ieder betaalbaar, welke alternatieven zijn er voor aardgasloos verwarmen en hoe isoleren we de oudere huizen. 

Inmiddels hebben we met een dertigtal huishoudens die een afspiegeling zijn van de bevolking  van het dorp,  korte gesprekken gehad om te inventariseren wat er zoal leeft in het dorp. Hierdoor weten we al een beetje wat bewoners belangrijk vinden.

Er zullen gedurende het traject dat ongeveer een jaar zal duren, twee grote, digitale, enquêtes worden gehouden. Waar nodig wordt er op verschillende manieren ondersteuning aangeboden. De eerste kunt u in al in december tegemoet zien, gevolgd door een of meer bewonersavonden in januari. Hier wordt de enquête besproken en verdere uitleg  gegeven over het onderzoek. (Eén en ander is geheel afhankelijk van het verloop van de corona maatregelen.) De uitnodiging en aanvullende informatie worden binnenkort huis aan huis aangeboden. Dit is de eerste van een aantal bewonersavonden die worden georganiseerd.  Op deze avonden wordt men bijgepraat over de voortgang, zal men vragen kunnen stellen, zullen er keuzes moeten worden gemaakt of krijgt men informatie over nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn. Tevens is er een belangrijke rol weggelegd voor een klankbordgroep die op een aantal momenten om advies zal worden gevraagd. Een aantal inwoners heeft zich inmiddels aangemeld als belangstellende voor deze groep. Heeft u ook belangstelling, meldt u zich dan aan bij een van de werkgroepsleden of via email: info@veelerveen.eu.

De werkgroep bestaat uit: Joke Leenders, Frits van Kouwenhove, Pieter Huttinga,  Rick Postma, Ap de Wit en Johan Stukje.  

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.