Heeft u de digitale Dorpsenergie – enquête Veelerveen nog niet ingevuld. Het kan nog tot 15 januari a.s.!

Begin december hebben de inwoners van Veelerveen van de Werkgroep Duurzaam Veelerveen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de digitale enquête over duurzame energie in Veelerveen. Middels deze enquête hoopt de werkgroep inzicht te krijgen in de ideeën die de inwoners hebben over duurzame energie en aardgasloze verwarming in Veelerveen.
De enquête is onderdeel van het onderzoek dat de werkgroep momenteel laat uitvoeren hoe Veelerveen energie-neutraal (dat betekent evenveel energie gebruiken als opwekken) kan worden en hoe Veelerveen aardgasloos verwarmd kan worden. De werkgroep wil antwoord op de volgende vragen: 1. Hoe blijven we als dorp zelf aan het stuur. 2. Hoe kun je het zo organiseren dat het ook betaalbaar is voor iedereen? 3. Wat betekent het als je aardgasloos wilt verwarmen? Welke alternatieve manieren passen bij Veelerveen, de huizen daar en de omgeving? 4. Hoe isoleren we de huizen? 5. Hoe organiseren we de uitvoering van het plan?

De uitkomst van het eerste deel van de enquête zal worden gedeeld op een nog nader te bepalen bewonersbijeenkomst.
Op de door de inwoners ontvangen uitnodiging staat een unieke code vermeld. Heeft u de enquête nog niet ingevuld dan bent u alsnog in de gelegenheid om dit te doen en wel tot 15 januari a.s. Ga naar: www.aanpakkendoejezo.nl/enquete en tik de unieke code in. De enquête is anoniem. De unieke code is niet gekoppeld aan een persoon of huisadres.
Heeft u de uitnodiging niet meer in uw bezit en u wilt de enquête toch nog invullen bel dan Joke Leenders tel. 06-43515306 of Frits van Kouwenhove tel. 06-53838777 of Pieter Huttinga tel. 06-57392348 of mail naar: info@veelerveen.eu. U ontvangt dan de uitnodiging met de vereiste unieke code in de bus, waarna u alsnog de digitale enquête kunt invullen.
Het is van groot belang dat u uw stem laat horen, zodat we als dorp uiteindelijk gezamenlijk kunnen beslissen hoe onze toekomstige energievoorziening er uit gaat zien. Dus grijp uw kans en vul de enquête alsnog in! We rekenen op u.

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.