Dinsdag 29 juni a.s. 2e informatieavond voor inwoners van Veelerveen, aanvang 20:15 uur.

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen organiseert een 2e informatieavond voor de inwoners van Veelerveen. De werkgroep had vorig jaar uitgewerkte plannen om de inwoners nog in 2020 te betrekken bij het onderzoek hoe Veelerveen op termijn energieneutraal kan worden en nog later zelfs aardgasloos de huizen kan verwarmen. Om u te informeren over het onderzoek en het vervolgtraject en om uw ideeën over kansen, zorgen en randvoorwaarden te horen, wordt u uitgenodigd  op dinsdagavond 29 juni a.s., aanvang 20:15 uur. Zaal open: 20:00 uur. Deze vindt plaats in dorpshuis Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. I.v.m. de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen dient u zich van te voren aan te melden via email: info@veelerveen.eu onder vermelding van naam, adres, het aantal personen of via een briefje die u in de bus kunt deponeren bij de Veelerveensterweg 47 en 61. De Werkgroep Duurzaam Veelerveen  bestaat uit Joke Leenders, Frits van Kouwenhove, Pieter Huttinga, Rick Postma, Ap de Wit en Johan Stukje.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.