ENTHOUSISASTE BEHEERDER(S) / PACHTER(S) GEZOCHT VOOR DORPSHUIS TE VEELERVEEN

Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Wenakker Veelerveen-Vriescheloo  is voor het beheer en de exploitatie van MFC Ons Noabershoes,  op korte termijn op zoek naar een

Enthousiaste zelfstandige beheerder(s)/pachter(s)  m/v

Onze doelstelling is het optimaliseren van het multifunctionele gebruik van ons dorpshuis voor o.a. de inwoners van Veelerveen en omstreken, rekening houdend met o.a. de vaste gebruikers zoals de diverse verenigingen en dorpsbewoners die een ontmoetingsplek bezoeken.  Uitbreiden van de huidige activiteiten is gewenst en zullen waar mogelijk worden ondersteund.

De functie omvat het beheer van het dorpshuis en de exploitatie van het eetcafé, waarbij de exploitatie voor eigen rekening is. Lees verder …..

Dinsdag 29 juni a.s. 2e informatieavond voor inwoners van Veelerveen, aanvang 20:15 uur.

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen organiseert een 2e informatieavond voor de inwoners van Veelerveen. De werkgroep had vorig jaar uitgewerkte plannen om de inwoners nog in 2020 te betrekken bij het onderzoek hoe Veelerveen op termijn energieneutraal kan worden en nog later zelfs aardgasloos de huizen kan verwarmen. Om u te informeren over het onderzoek en het vervolgtraject en om uw ideeën over kansen, zorgen en randvoorwaarden te horen, wordt u uitgenodigd  op dinsdagavond 29 juni a.s., aanvang 20:15 uur. Zaal open: 20:00 uur. Deze vindt plaats in dorpshuis Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. I.v.m. de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen dient u zich van te voren aan te melden via email: info@veelerveen.eu onder vermelding van naam, adres, het aantal personen of via een briefje die u in de bus kunt deponeren bij de Veelerveensterweg 47 en 61. De Werkgroep Duurzaam Veelerveen  bestaat uit Joke Leenders, Frits van Kouwenhove, Pieter Huttinga, Rick Postma, Ap de Wit en Johan Stukje.

Westerwolde en Stadskanaal krijgen glasvezel!

De aanleg gaat door

Westerwolde en Stadskanaal krijgen glasvezel!
Voldoende inschrijvingen binnen, inschrijven kan nog tot 12 juli.
Goed nieuws, ook al hebben we de 50% inschrijvingen nog niet behaald, dit laten we niet meer fout gaan! GlasDraad Groningen heeft besloten de aanleg door te laten gaan, maar we hebben nog wel wat aanmeldingen nodig. U kunt in ieder geval volgend jaar genieten van uw glasvezelaansluiting! De komende tijd wordt u op de hoogte gehouden met bouwbrieven die u alles zullen uitleggen over het traject van de bouw. We willen bij deze ook alle actieve dorpsbelangen en ambassadeurs bedanken voor hun inzet. Hieronder ziet u het behaalde percentage per dorp, Het totale aantal inschrijvingen staat nu op 46%.

Lees verder …..

Werkgroep Duurzaam Veelerveen organiseert informatieavonden voor de inwoners van Veelerveen op 22 en 29 juni a.s.

De werkgroep Duurzaam Veelerveen had vorig jaar uitgewerkte plannen om de inwoners nog in 2020 te betrekken bij het onderzoek hoe wij in Veelerveen op termijn energieneutraal worden en nog later zelfs aardgasloos onze huizen verwarmen. Die plannen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus uitgesteld.

Het onderzoek dat door de GrEK (Groninger Energie Koepel) wordt uitgevoerd en waar de inwoners bij betrokken worden, richt zich op de volgende vragen:

  • Welke vormen van energiebesparing/-opwekking zijn voor Veelerveen interessant?
  • Tegen welke kosten?
  • Welke voor- en nadelen?
  • Welke partijen (bijvoorbeeld Enexis, Waterschap, Acantus, landbouwers, inwoners, gemeente, provincie) zijn nodig om dit te realiseren?
  • Wat betekent het voor de inwoners van Veelerveen (financieel, leefbaarheid)?

Er is inmiddels al veel gedaan:

Lees verder …..