Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

Geachte dorpsbewoners,

Onlangs heeft u in de bus een flyer en vragenlijst ontvangen met de uitnodiging deze vragenlijst in te
vullen. Dit hebben we u gevraagd omdat we de woonwensen willen verzamelen van de inwoners van
Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. Uw antwoorden zijn daarbij belangrijk voor ons, omdat we deze
gebruiken bij het uitwerken van oplossingen om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen. Voor
zowel jong & oud.
We zien dat al veel dorpsgenoten de vragenlijst hebben ingevuld via www.zowoontwesterwolde.nl.
Bij deze een herinnering als u dat nog niet heeft gedaan en toch mee wilt doen. In tegenstelling tot
eerdere berichten laten we de vragenlijst langer open staan. Dinsdag 22 maart is de laatste dag waarop u de vragenlijst online in kunt vullen.
Ook kunt u in de vragenlijst aangeven als u op de hoogte wilt blijven van de vorderingen en/of nader
in gesprek wilt gaan over het langer kunnen blijven wonen in de dorpen en wat daarin voor u
belangrijk is.

Bestuur Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie; u kunt nog tot 10 maart a.s. uw mening geven.

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie

Gemeente Westerwolde     

De gemeente Westerwolde gaat de komende maanden bekijken of het beleid voor het
opwekken van zon- en windenergie kan worden verbeterd. Hiervoor vraagt de gemeente
onder andere haar inwoners om aan te geven wat er volgens hen beter kan. Ze kunnen dit
doen door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst is nog tot donderdag 10 maart in te vullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/zonenwind en op papier verkrijgbaar bij de bibliotheken en Steunstees in Westerwolde.

Evaluatie                                                                                                                                    Omdat er landelijk en regionaal ontwikkelingen zijn op het gebied van de energietransitie wil de gemeenteraad haar beleid over zon- en windenergie evalueren. Het college van de Gemeente Westerwolde heeft daarom Bureau 7TIEN gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Het doel is om terug te kijken en aanbevelingen me te geven voor het toekomstige beleid. Omdat de gemeente de mening van haar inwoners erg belangrijk vindt, vraagt de gemeente haar inwoners om verbeterpunten aan te geven door het invullen van een vragenlijst.

Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
In maart 2019 heeft de gemeenteraad van Westerwolde de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Deze beleidsnotitie beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwikkelen van kleinschalige (1-2 ha) middelgrote (2-10 ha) en grootschalige (10> ha) zonneparken en kleine windmolens (<15m hoog). In december 2020 is het beleid aangevuld met een landschappelijke verdiepingsslag, waarin uitgangs- punten voor de landschappelijke inpassing van zonneparken zijn opgenomen. In februari 2021 verscheen de evaluatie van de maatwerkprocedure, waarin aanbevelingen voor de uitvoering en beleid worden gepresenteerd. Tot slot is eind 2021 het beleid aangevuld met een kadernotitie voor het instellen van fondsen. Opbrengsten van zonneparken worden daarbij 50/50 verdeeld over een gemeentebreed duurzaamheidsfonds en gebiedsfondsen in de directe omgeving van zonneparken.