RABO CLUBSUPPORT 2021 VEELERVEEN

Stem op jouw club

                                             Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen? Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. Het kan nog t/m 25 oktober a.s. 
Voor meer informatie zie bijgaande link hieronder.                                                   Gezamenlijk flyer Rabobank Clubsupport 2021 def

GVV is volop in beweging, doet u ook mee?

De Gymnastiekvereniging Veelerveen organiseert beweeglessen voor verschillende leeftijdsgLOGO GVVroepen.

Opgericht 20-10-1949
                     LOGO GVV 2                                            

 

NIEUW!!!!!!

GVV start m.i.v. 25 oktober a.s. met beweeglessen voor 3, 4 en 5 jarigen. De lessen zijn op maandagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur. Karin Hofman zal uw kind vertrouwd maken met de diverse onderdelen van de gymsport. Lijkt het u voor uw zoon/dochter leuk om aan deze lessen mee te doen, dan kunt u voor informatie mailen naar gymverenigingveelerveen@gmail.com.

Lees verder …..

Rabo ClubSupport

 

GVV

GVV

Veelerveen,   oktober 2021

 

Rabobank Groninger Land draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo ClubSupport speciaal voor verenigingen en stichtingen.  Ook de gymvereniging GVV  doet mee aan Rabo ClubSupport!

 

Van  4 t/m 24 oktober 2021 mogen leden van de Rabobank  Groninger Land vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde clubs. Elke stem is geld waard!  Wij van GVV ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen keer het bedrag dat een stem waard is.

 

Het is voor GVV belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor onze jeugd.

Het zou fantastisch zijn als jij, jou familie en vrienden stemmen geven aan GVV  tijdens de Rabo ClubSupport via de Rabo app of de website van de bank. 

 

Bedankt voor jouw steun!

Uitnodiging voor de presentatie van het Wijk Energie Plan Veelerveen, 5 oktober a.s.

DZV-logoBeste inwoner van Veelerveen,

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in de vraag hoe we de huizen in Veelerveen aardgas loos kunnen verwarmen en hoe we onze  eigen energie kunnen opwekken voor ons dorp. Daarvoor hebben we veel mensen gesproken, avonden belegd, zijn er enquêtes gehouden en er zijn huis aan huis acties gevoerd.                                                  Ook is er gerekend en getekend.
De resultaten van onze zoektocht hebben we nu opgeschreven in een Wijk Energie Plan.
Dit plan wordt aangeboden aan de gemeente als bijdrage aan de gemeentelijke plannen.
We streven ernaar om een rijksbijdrage te krijgen om ons plan ook echt uit te kunnen voeren. Hiertoe gaat de gemeente een aanvraag indienen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit kan alleen als u het plan voor Veelerveen positief beoordeelt.

Kom daarom op 5 oktober 19:30 uur naar
Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, Veelerveen

Lees verder …..