27 september a.s. dorpsbbq. bij Ons Noabershoes, aanvang 17.00 uur.

Bbq

Bbq

Zaterdag 27 september a.s. organiseert de Vereniging van Plaatselijke Belangen Veelerveen een bbq voor alle dorpsgenoten bij Ons Noabershoes. De aanvang is 17.00 uur. U kunt zich tot uiterlijk 21 september aanmelden met het aanmeldformulier dat u in de bus heeft ontvangen of via: info@veelerveen.eu

De eigen bijdrage bedraagt € 5,- p.p. en dient te worden voldaan bij aanmelding.

 

23 september Jeu de Boule toernooi

_mg_5076Het Oude Ambt organiseert i.s.m. team Eet-Café De Zuidvenne  een jeu des boule toernooi voor de gezamenlijke steunstee Bellingwedde. Met de mogelijkheid deel te nemen aan een stamppot buffet op Dinsdag 23 september 2014.

De ochtend begint om 10.00 uur, met ontvangst met koffie/thee met een plakje cake.

Rond 10.30 uur beginnen we met  het jeu de boule spel en sjoelen  om 12.00 uur Lees verder …..

27 september is Veelerveen het decor van Burendag en Dag van het Dorpshuis

Buren Dag & Dag van het Dorpshuis

Buren Dag & Dag van het Dorpshuis

Aan de inwoners van Veelerveen,

Veelerveen, 16 augustus 2014.

Beste dames en heren, jongens en meisjes,

Zoals u in de laatst verschenen Kraante hebt kunnen lezen is zaterdag 27 september Burendag en Dag van het Dorpshuis. Dagen die in het leven zijn geroepen door Douwe Egberts en er o.a. voor bedoeld zijn om mensen samen te brengen en gezamenlijk een projekt uit te voeren in en voor het dorp. Het Oranjefonds ondersteunt dit door onder bepaalde voorwaarden een subsidie beschikbaar te stellen. Wij willen die dag gebruiken om o.a het vuil in het dorp op te ruimen. Daarnaast willen we Ons Noabershoes Lees verder …..