Werkzaamheden aan de brug worden hervat (foto update)

noabersbadde

noabersbadde

In de week van 24 maart wordt intensief gewerkt aan de Mercedesbrug in Veelerveen (Noabers Badde). De brug wordt in het kader van het project Veendiep aan één zijde opgehoogd. Dit om de doorvaart voor plezierboten te verbeteren. Ook wordt er onderhoud aan de brug gepleegd.

Bij de werkzaamheden zal enige verkeershinder ontstaan. De Veelerveensterweg wordt vanaf woensdagmiddag 26 maart gestremd. Lees verder …..

Gemeenteraadsverkiezing

Ons Noabershoes Veelerveen

Ons Noabershoes Veelerveen

Woensdag 19 maart is het weer zover en kunt u stemmen op de politieke partij van uw voorkeur en zo meebepalen hoe de gemeentepolitiek er de komende raadsperiode van 2014 tot 2018 uit gaat zien. Het MFA “Ons Noabershoes” word voor deze gelegenheid weer omgebouwd als stembureau en is de hele dag voor u geopend. Lees verder …..

Bé Olthoff Nederlands kampioen Wapen Kata

Be Olthoff

Be Olthoff

Bé Olthoff (53) uit ons mooie Veelerveen is op 5 maart j.l. wederom Nederlands kampioen Wapen Kata geworden. Voor Olthoff is dit niet de eerste Nederlandse titel in karate, integendeel. Hij behaalde een reeks titels. Ook werd hij Europees kampioen en wereldkampioen (in 2003). Redactie Veelerveen feliciteert Bé met deze behaalde titel!