GlasDraad Groningen start glasvezelcampagne in kleine kernen Westerwolde en Stadskanaal

Inwoners en ondernemers in alle kleine kernen van de gemeenten  Wester-wolde en Stadskanaal kunnen binnenkort profiteren van stabiel en betrouwbaar internet. Op 10 april start GlasDraad Groningen een vraagbundeling. Als op 21 juni 2021 minstens 50% van de adressen meedoet, is de komst van glasvezel een feit. Eerder organiseerde Mabin Groningen (onderdeel van GlasdDraad) al een succesvolle vraagbundeling in het buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal. Deze bewoners maken al gebruik van glasvezel.

Informatie voor bewoners  

Vanaf 10 arietveld_glasdr_westerwolde_jan_de_vries_MR_EWF_210318_EWA2794pril 2021 ontvangen bewoners en ondernemers informatie van GlasDraad over het project. In de tweede helft van april bezorgen wij de glasvezelkrant, met informatie over glasvezel, de planning en het aanbod. Daarnaast organiseert GlasDraad op 20, 22, 26 en 28 april online informatiebijeenkomsten voor bewoners.

Winkels

Glasdraad heeft twee tijdelijke winkels geopend. Onder RTV Westerwolde in Vlagtwedde en bij de De Meet in Bellingwolde.

Onze openingstijden zijn:

Donderdag 13:00 – 18:00 uur in De Meet in Bellingwolde 

Vrijdag 13:00 – 20:00 uur Bibliotheek/RTV Westerwolde – Vlagtwedde

Zaterdag 12:00- 17:00 uur Bibliotheek/RTV Westerwolde – Vlagtwedde Lees verder …..

STREMMING VEELERVEENSTERBRUG

Betonreparatiewerkzaamheden landhoofden Veelerveensterbrug

In de periode van 22 maart t/m 26 maart vinden er in opdracht van de Gemeente Westerwolde betonreparatiewerkzaamheden plaats aan de landhoofden van de Veelerveensterbrug in de Spetsebrugweg te Veelerveen. Hiervoor is het nodig de Veelerveensterbrug in deze periode tijdens werktijden (7-16uur) voor het wegverkeer te stremmen. Buiten werktijd is de brug normaal toegankelijk voor het verkeer. Het verkeer wordt met gele borden omgeleid via de Veelerveensterweg, Provinciale Weg N365 (Vledderkamp/Wilhelminastraat), Schoolstraat, Wilmerskamp en Spetsebrugweg. In verband met de werkzaamheden wordt ter plaatse van de brug tijdelijk een maximum snelheid van 30 km per uur (werk in uitvoering) ingesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Care4concrete uit Stadskanaal.

Heeft u de digitale Dorpsenergie – enquête Veelerveen nog niet ingevuld. Het kan nog tot 15 januari a.s.!

Begin december hebben de inwoners van Veelerveen van de Werkgroep Duurzaam Veelerveen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de digitale enquête over duurzame energie in Veelerveen. Middels deze enquête hoopt de werkgroep inzicht te krijgen in de ideeën die de inwoners hebben over duurzame energie en aardgasloze verwarming in Veelerveen.
De enquête is onderdeel van het onderzoek dat de werkgroep momenteel laat uitvoeren hoe Veelerveen energie-neutraal (dat betekent evenveel energie gebruiken als opwekken) kan worden en hoe Veelerveen aardgasloos verwarmd kan worden. De werkgroep wil antwoord op de volgende vragen: 1. Hoe blijven we als dorp zelf aan het stuur. 2. Hoe kun je het zo organiseren dat het ook betaalbaar is voor iedereen? 3. Wat betekent het als je aardgasloos wilt verwarmen? Welke alternatieve manieren passen bij Veelerveen, de huizen daar en de omgeving? 4. Hoe isoleren we de huizen? 5. Hoe organiseren we de uitvoering van het plan?

Lees verder …..

Veelerveen samen op weg naar een energieke toekomst.

De Foto werkgroep Duurzaam Veelerveen 30112020Werkgroep Duurzaam Veelerveen komt voort uit de in 2017 door de Vereniging voor Plaatselijke Belangen gepresenteerde Dorpsvisie.  In 2019 is gestart met acties voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen en het collectief isoleren van woningen. Inmiddels is er een volgende stap naar de toekomst gezet. Na veelvuldig overleg met de gemeente Westerwolde, de provincie Groningen en de Coöperatieve Aanpakkers, is er op initiatief van de werkgroep gestart met een onderzoek naar hoe Veelerveen in 2035 energie-neutraal (opgewekte energie is gelijk aan verbruikte energie) en uiterlijk in 2050 aardgasloos verwarmd kan worden. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente en de provincie. De Coöperatieve Aanpakkers, een samenwerking van de Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen,  voeren het onderzoek uit.

  Lees verder …..