Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie; u kunt nog tot 10 maart a.s. uw mening geven.

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie

Gemeente Westerwolde     

De gemeente Westerwolde gaat de komende maanden bekijken of het beleid voor het
opwekken van zon- en windenergie kan worden verbeterd. Hiervoor vraagt de gemeente
onder andere haar inwoners om aan te geven wat er volgens hen beter kan. Ze kunnen dit
doen door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst is nog tot donderdag 10 maart in te vullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/zonenwind en op papier verkrijgbaar bij de bibliotheken en Steunstees in Westerwolde.

Evaluatie                                                                                                                                    Omdat er landelijk en regionaal ontwikkelingen zijn op het gebied van de energietransitie wil de gemeenteraad haar beleid over zon- en windenergie evalueren. Het college van de Gemeente Westerwolde heeft daarom Bureau 7TIEN gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Het doel is om terug te kijken en aanbevelingen me te geven voor het toekomstige beleid. Omdat de gemeente de mening van haar inwoners erg belangrijk vindt, vraagt de gemeente haar inwoners om verbeterpunten aan te geven door het invullen van een vragenlijst.

Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
In maart 2019 heeft de gemeenteraad van Westerwolde de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Deze beleidsnotitie beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwikkelen van kleinschalige (1-2 ha) middelgrote (2-10 ha) en grootschalige (10> ha) zonneparken en kleine windmolens (<15m hoog). In december 2020 is het beleid aangevuld met een landschappelijke verdiepingsslag, waarin uitgangs- punten voor de landschappelijke inpassing van zonneparken zijn opgenomen. In februari 2021 verscheen de evaluatie van de maatwerkprocedure, waarin aanbevelingen voor de uitvoering en beleid worden gepresenteerd. Tot slot is eind 2021 het beleid aangevuld met een kadernotitie voor het instellen van fondsen. Opbrengsten van zonneparken worden daarbij 50/50 verdeeld over een gemeentebreed duurzaamheidsfonds en gebiedsfondsen in de directe omgeving van zonneparken.

26 FEBRUARI A.S. IN MFA ONS NOABERSHOES THE HIGHWAY RHYTH & BLUES GANG

De Highway Rhythm & Blues Gang timmert al sinds 1993 aan de weg. Al meer dan 25 jaar speelt de baHighway Rhythm & Blues Gang - 2nd in heel Nederland en in de grensstreek van Duitsland, o.a. op het vermaarde,  internationaal bekende RIBS&BLUES festival.  De band speelt verder op allerlei locaties, cafe’s, festivals en andere podia. Door de jaren heen is de muzikale stijl van de band langzaam naar de blues toegegroeid.

De band bestaat uit 4 muzikanten, Marco Neep (drums en zang), Jan Joris Sportel (bas), Andy Nijmeijer (Hammond en piano) en Eric Bosma (gitaar en zang). De ervaring van deze 4 muzikanten, in combinatie met het uitgestraalde speelplezier, zorgen voor een geweldige bluesavond.

Blues kent veel stijlen. De band weet juist in de combinatie van al deze stijlen een mooi avondvullend programma op te stellen.

Lees verder …..