Veelerveen samen op weg naar een energieke toekomst.

De Foto werkgroep Duurzaam Veelerveen 30112020Werkgroep Duurzaam Veelerveen komt voort uit de in 2017 door de Vereniging voor Plaatselijke Belangen gepresenteerde Dorpsvisie.  In 2019 is gestart met acties voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen en het collectief isoleren van woningen. Inmiddels is er een volgende stap naar de toekomst gezet. Na veelvuldig overleg met de gemeente Westerwolde, de provincie Groningen en de Coöperatieve Aanpakkers, is er op initiatief van de werkgroep gestart met een onderzoek naar hoe Veelerveen in 2035 energie-neutraal (opgewekte energie is gelijk aan verbruikte energie) en uiterlijk in 2050 aardgasloos verwarmd kan worden. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente en de provincie. De Coöperatieve Aanpakkers, een samenwerking van de Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen,  voeren het onderzoek uit.

  Lees verder …..

IJsvereniging de “Vriendenkring Veelerveen” versus Corona.

Nadat een particuliere eigenaar haar grond niet langer beschikbaar wilde stellen voor de IJsvereniging zijn de activiteiten rond de ijsclub de Vriendenkring stil komen te liggen.
Op 11 september 2001 is onze vereniging, in nauwe samenwerking met de vereniging plaatselijk belang Veelerveen en de toenmalig gemeente Bellingwedde, nieuw leven ingeblazen. Eind 2002 is de wens om in Veelerveen een eigen ijsbaan te hebben in vervulling gegaan. De naam is aangepast naar IJsvereniging “de Vriendenkring Veelerveen”.

De rondgaande Corona eist zijn slachtoffers. Het verenigingsleven, als b.v. zang- toneel en voetbalverenigingen, in Westerwolde loopt hierdoor zware klappen op. De ene na de andere vereniging houd het niet langer vol en houden op te bestaan. Ook onze IJsvereniging heeft het moeilijk. Enerzijds door gebrek aan ijs, dus geen inkomsten, anderzijds door de Corona.

Lees verder …..

“Het, het nog nooit zo donker west, of ’ t wordt altied wel weer licht’’

ZATERDAG 31 OKTOBER ‘’LICHTSNOER WESTERWOLDE’’

Doe je ook mee?

Nu het Corona virus de laatste weken weer harder om zich heen slaat en ook in gemeente Westerwolde besmettingen zijn geconstateerd willen wij als inwoners van alle dorpen  van de oude gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen een teken van verbondenheid afgeven.  Zet zaterdagavond 31 oktober een lampje in de vensterbank en laat deze één avond en nacht branden om elkaar ‘’een hart onder de riem te steken’’. Zeker nu regels extra aan gescherpt worden.  Laat in zoveel mogelijk huizen een lampje branden en verbind zo huizen, straten en dorpen met elkaar. Samen sterk en verbonden in deze onzekere periode.

Neem de R.I.V.M. regels in acht en blijf gezond.

Initiatief ‘’Dorpsraad Wedde’’ in samenwerking met de andere  dorpsraden/belangenverenigingen gemeente Westerwolde.   

De bijzonderste huizen van Veelerveen

Aan de Verbindingsweg en Nieuwe Veendijk in Veelerveen staat een reeks opvallende woningen. Breed opgezet, met driehoekige gevels en strakke vormgeving zien ze er relatief modern uit. Toch werden ze al honderd jaar geleden ontworpen door architect Marinus Jan Granpré Molière (1883-1972).

Wat is het verhaal achter deze woningen? Download de wandeling via https://bit.ly/3kx0CLI, bekijk deze video en ontdek de bijzondere geschiedenis van de woningen en bewoners, de architectuur en omgeving!