Rabo ClubSupport

 

GVV

GVV

Veelerveen,   oktober 2021

 

Rabobank Groninger Land draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo ClubSupport speciaal voor verenigingen en stichtingen.  Ook de gymvereniging GVV  doet mee aan Rabo ClubSupport!

 

Van  4 t/m 24 oktober 2021 mogen leden van de Rabobank  Groninger Land vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde clubs. Elke stem is geld waard!  Wij van GVV ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen keer het bedrag dat een stem waard is.

 

Het is voor GVV belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor onze jeugd.

Het zou fantastisch zijn als jij, jou familie en vrienden stemmen geven aan GVV  tijdens de Rabo ClubSupport via de Rabo app of de website van de bank. 

 

Bedankt voor jouw steun!

Uitnodiging voor de presentatie van het Wijk Energie Plan Veelerveen, 5 oktober a.s.

DZV-logoBeste inwoner van Veelerveen,

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in de vraag hoe we de huizen in Veelerveen aardgas loos kunnen verwarmen en hoe we onze  eigen energie kunnen opwekken voor ons dorp. Daarvoor hebben we veel mensen gesproken, avonden belegd, zijn er enquêtes gehouden en er zijn huis aan huis acties gevoerd.                                                  Ook is er gerekend en getekend.
De resultaten van onze zoektocht hebben we nu opgeschreven in een Wijk Energie Plan.
Dit plan wordt aangeboden aan de gemeente als bijdrage aan de gemeentelijke plannen.
We streven ernaar om een rijksbijdrage te krijgen om ons plan ook echt uit te kunnen voeren. Hiertoe gaat de gemeente een aanvraag indienen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit kan alleen als u het plan voor Veelerveen positief beoordeelt.

Kom daarom op 5 oktober 19:30 uur naar
Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, Veelerveen

Lees verder …..

DE STREEKTOALCONCERTEN GAAN WEER VAN START IN ONS NOABERSHOES TE VEELERVEEN

DE SEdwin JongedijkPITS WORDT AFGEBETEN DOOR DE GRONINGSTALIGE TROEBADOER

EDWIN JONGEDIJK

MET ALS GAST HET  STREEKTOAL-TALENT

JOSIEN BAKKER

 

 

OP 25 SEPTEMBER A.S.Josien Bakker

IN ONS NOABERSHOES SCHEIDINGSWEG 20 TE VEELERVEEN

AANVANG 20:00 UUR

ENTREE € 12,50

KAARTEN DIENT U TE RESERVEREN VIA: info@veelerveen.eu OF VIA JOP HAMMER TEL: 0625045014 OF PIETER HUTTINGA TEL: 0657392348

Uitnodiging spelen We Energy Game 20 september a.s.

Bordspel-1024x576Aan de inwoners van Veelerveen.                                       

Beste dames/heren,

Op welke manier(en) kunnen we Veelerveen warm houden zonder aardgas??

Om dit te ontdekken spelen we maandagavond 20 september de we-energygame.

Start:               19:30 uur

Locatie:           Ons Noaberhoes, Scheidingsweg 20 Veelerveen

Iedereen die op een speelse wijze wil meedenken over het klimaatneutraal maken van Veelerveen is welkom. In dit spel gaat het erom binnen de beschikbare tijd Veelerveen van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

Welke oplossingen zijn mogelijk? En is duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk?

Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen.

Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen.

Het spelbord is de plattegrond van Veelerveen en de teams bestaan uit zes spelers. De spelers hebben elk een eigen rol en onderhandelen over de inzet van duurzame energiebronnen om daarmee Veelerveen energieneutraal te maken. Al snel zal duidelijk worden waar de mogelijk- en de moeilijkheden liggen. Welke oplossing past het beste bij Veelerveen en haar inwoners?

Ontdek het zelf en speel het spel mee!

Vanwege corona is aanmelden noodzakelijk via: info@duurzaamveelerveen.nl