Samenwerken leidt tot een zeer geslaagde Nieuwjaarsvisite in Veelerveen.

 Supergezellige nieuwjaarsvisite in Veelerveen

MISS SOPHIE EN BUTLER JAMES

MISS SOPHIE EN BUTLER JAMES

Het is vrijdagavond 5 januari, even over zevenen als ik het parkeerterrein bij Ons Noabershoes oprij. Vanavond is voor het eerst sinds jaren weer een nieuwjaarsvisite voor de inwoners. De Ver. van Plaatselijke Belangen Veelerveen heeft het initiatief genomen om dit gebeuren nieuw leven in te blazen. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven in een brainstormsessie met verenigingen en andere groeperingen uit Veelerveen alsmede sportschool De Wenakker in oktober 2016. De gesprekken hebben in 2017 een vervolg gekregen met als resultaat een nieuwjaarsvisite voor het dorp, waarbij een aantal verenigingen zorgen voor de invulling van deze avond. De sfeervol verlichte zaal zou om

half acht open gaan. Vanaf tien over zeven komen de belangstellenden echter binnen. Bij binnenkomst krijgen ze direct een kop koffie/thee mee, aangeboden door de Ver. van Plaatselijke Belangen Veelerveen. Tedo, die het programma verder zal presenteren en voor de muziek zal zorgen, is er helemaal klaar voor en de eerste muzikale klanken klinken reeds op de achtergrond. Derk Bultena, die met de camera sfeerimpressies heeft gemaakt bij een aantal verenigingen en de sportschool, checkt voor de laatste keer laptop en beamer om er zeker van te zijn dat alle beelden getoond worden. Intussen worden de eerste schalen met oliebollen, aangeboden door Jan Holtjer, rondgedeeld. Als om acht uur voorzitter Pieter Huttinga de avond opent,  hebben ruim honderd belangstellenden een zitplaats gevonden. Wat een geweldige opkomst. Gedurende de welkomstspeech zorgt het team van Ons Noabershoes ervoor dat iedereen een glas champagne, aangeboden door de beheerders Karin en Johan, krijgt. Na een gezamenlijke toast op 2018 is het de beurt aan de verenigingen. Tedo heeft over iedere deelnemende vereniging informatie vergaard en dit ingesproken. Op deze manier wordt ieder die een optreden verzorgt, geïntroduceerd. Toneelvereniging VIP bijt de spits af met “Op ’t perron”. Het is een hilarisch stuk en er wordt veel gelachen in de zaal.  Na een korte pauze volgt er een optreden door 2 jeugdleden van de Voetbalvereniging Veelerveen. Femke Bergman en Mart Roupé laten het publiek genieten van een prachtige compositie op gitaar. Wat een talent!. Een enthousiast applaus van de zaal is hun deel. Na een pauze maken de leden van de zangvereniging DES zich op voor hun aandeel in het geheel. Nadat iedereen zijn of haar plekje heeft gevonden op het toneel, brengen ze onder leiding van dirigente Gerda van der Molen, een viertal liederen ten gehore. Bij het laatste lied “We are marching” worden ze begeleid door drie leden van de voormalige djembé-groep Veelerveen. Het publiek reageert enthousiast. Vervolgens is er een pauze, tijd voor de zaalverloting. Esther van sportschool De Wenakker heeft diverse regionale ondernemers bezocht die vele mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld. Toneelvereniging VIP heeft er nog enkele aan toegevoegd. Tedo heeft de namen van allen die een prijs beschikbaar hebben gesteld, ingesproken en deelt deze informatie een aantal keren met het aanwezige publiek. Er worden flink wat loten verkocht. Het team van Ons Noabershoes  gaat intussen met hapjes rond. Langzaam gaan we richting het laatste optreden dat wordt verzorgd door de Voetbalvereniging Veelerveen. Willeke Bergman en Lars van Ravenhorst spelen de hilarische sketch “Dinner for One”.  Het is lachen geblazen in de zaal. Als butler James z’n laatste drankje naar binnen heeft gewerkt is een warm applaus hun deel. Dan is het tijd voor de trekking van de verloting van een vijftigtal prijzen. Aansluitend sluit de voorzitter het officiële deel van de avond en is het tijd voor muziek door Tedo. Tijd voor een dansje, in stijl of gewoon lekker disco of rock and roll. Als het eerste (dans)schaap over de dam is, volgen er meer. Enthousiaste reacties uit de zaal en vanuit de deelnemende verenigingen op deze avond zijn inmiddels veelvuldig voorbij gekomen. Dit zal dan ook zeker een vervolg krijgen. Dank aan alle verenigingen en sportschool De Wenakker voor de samenwerking en de medewerking, Derk Bultena voor het maken en tonen van sfeerimpressies van diverse verenigingen,  de ondernemers uit de regio en toneelvereniging Vip voor de prachtige beschikbaar gestelde prijzen, de beheerders Karin en Johan incl. de rest van het team van Ons Noabershoes alsmede Jan Holtjer voor hun bijdrage aan deze zeer geslaagde avond. En last, but not least, Tedo voor de presentatie en de muzikale omlijsting.    

MART EN FEMKE MET DE VOORBEREIDING

MART EN FEMKE MET DE VOORBEREIDING

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.