Werkgroep Duurzaam Veelerveen organiseert informatieavonden voor de inwoners van Veelerveen op 22 en 29 juni a.s.

De werkgroep Duurzaam Veelerveen had vorig jaar uitgewerkte plannen om de inwoners nog in 2020 te betrekken bij het onderzoek hoe wij in Veelerveen op termijn energieneutraal worden en nog later zelfs aardgasloos onze huizen verwarmen. Die plannen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus uitgesteld.

Het onderzoek dat door de GrEK (Groninger Energie Koepel) wordt uitgevoerd en waar de inwoners bij betrokken worden, richt zich op de volgende vragen:

 • Welke vormen van energiebesparing/-opwekking zijn voor Veelerveen interessant?
 • Tegen welke kosten?
 • Welke voor- en nadelen?
 • Welke partijen (bijvoorbeeld Enexis, Waterschap, Acantus, landbouwers, inwoners, gemeente, provincie) zijn nodig om dit te realiseren?
 • Wat betekent het voor de inwoners van Veelerveen (financieel, leefbaarheid)?

Er is inmiddels al veel gedaan:

 • In augustus vorig jaar zijn met 25 huishoudens in Veelerveen interviews gehouden. In die interviews is gesproken over wonen in Veelerveen, energieverbruik, staat van de woning (isolatiemaatregelen).
 • Er is huis aan huis een enquête verspreid die digitaal kon worden ingevuld. Doel van de enquête was een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot woningen, isolatie, mate van tevredenheid van inwoners.
 • Er is een klankbordgroep van achttien inwoners gevormd die kritisch meedenkt en meekijkt. Er hebben inmiddels een aantal digitale bijeenkomsten met de groep plaats gevonden.
 • Er is een film gemaakt van ongeveer 8 minuten waarin de werkgroep uitlegt wie ze zijn, wat ze gaan doen en waarom ze dat gaan doen. Deze film is o.a. te zien op onze onlangs live gegane website: https://duurzaamveelerveen.nl.  
 • Naast deze film vindt u hier veel andere informatie en kunt u uw vragen stellen.
 • Er is een onderzoek gedaan naar zes huizen in Veelerveen die als voorbeeld kunnen dienen van woningen die in Veelerveen vaak voorkomen. In dat onderzoek wordt de staat van de woningen bekeken, op welke wijze woningen (nog beter) geïsoleerd kunnen worden en wat dat kost. Maatwerk dus. Betaalbaarheid van de energietransitie voor bewoners vinden wij een belangrijke voorwaarde.
 • De werkgroep Duurzaam Veelerveen neemt deel aan een onderzoek van de Hanzehogeschool in Groningen om te kijken of groen gas een reële optie is voor Veelerveen.
 • We gaan samenwerken met https://jouwbespaarcoach.com. Dit is een onafhankelijk en niet-commercieel initiatief van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.
 • Voor alles geldt dat door de ontwikkeling van nieuwe technieken en inzichten besluiten die wij nu nemen op termijn aangepast kunnen worden. Wat wij echter wel doen is een richting aangeven.

Om u te informeren over het onderzoek en het vervolgtraject en om uw ideeën over kansen, zorgen en randvoorwaarden te horen, nodigen wij u graag voor een van de bewonersavonden op dinsdagavond 22 of 29 juni a.s., aanvang 19:30 uur. Zaal open: 19:15 uur.  Deze vinden plaats in dorpshuis Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich van te voren aan te melden via email: info@veelerveen.eu onder vermelding van naam, adres, het aantal personen en uw avond van voorkeur.

Wij stellen uw inbreng zeer op prijs, zonder uw betrokkenheid en inbreng kunnen wij als dorp geen plannen maken en zullen anderen (gemeente/provincie) dat dan voor ons doen. Het risico is dan dat er besluiten worden genomen die niet passen bij ons dorp en die wij met z’n allen uiteindelijk ook niet willen.

Werkgroep Duurzaam Veelerveen

Joke Leenders, Frits van Kouwenhove, Pieter Huttinga,  Rick Postma, Ap de Wit en Johan Stukje.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.