Vereniging Plaatselijke Belangen Veelerveen

plaatselijkeVereniging Plaatselijke Belangen Veelerveen

 

De Vereniging Plaatselijke Belangen Veelerveen functioneert als een dorpsraad voor het dorp en behartigt de belangen van de inwoners.

Noabers Badde

Noabers Badde

Het is de officiële gesprekspartner voor o.a. het gemeentebestuur van Bellingwedde en voert dan ook met enige regelmaat overleg met B&W en/of ambtenaren over zaken betreffende het dorp, zoals o.a. de periodieke “schouw” die jaarlijks plaats vindt.

Naast het doorgeven van klachten over diverse zaken adviseren wij de gemeente in voorkomende gevallen, zowel gevraagd als ongevraagd. Daarnaast proberen wij de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden door periodiek activiteiten in Ons Noabershoes te organiseren.
We verzorgen 4x per jaar de “Kraante” met nieuws van en over ons dorp. Ook verenigingen en andere instanties kunnen kopij doorgeven aan de redactie.

Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van ons dorp en zou u ook graag mee willen denken over zaken welke ons dorp aangaan of zou u mee willen helpen met het uitbrengen van de “Kraante” meldt u dan bij Pieter Huttinga tel:0597541842 of via info@veelerveen.eu

Lidmaatschap

wordtlidHet lidmaatschap van Plaatselijke Belangen Veelerveen is op vrijwillige basis, maar het is belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners uit het dorp lid wil worden. Alleen op die manier kunnen we een vuist maken naar andere instanties.
In 2014 telde de vereniging 146 leden. De contributie bedraagt in 2015 € 9,00 per jaar. Bent u nog geen lid en wilt u ons toch graag ondersteunen dan kunt u het bedrag overmaken naar Rabobank 3066.48.423 t.n.v. Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen o.v.v. uw naam en adres.
U kunt zich ook opgeven bij onze penningmeester Anna Rubingh tel: 0597541695.

Bestuur

  • Pieter Huttinga, voorzitter
  • Jop Hammer, secretaris
  • Anna Rubingh, penningmeester
  • Maria Clemen, lid
  • Harry van Gaalen, lid
  • Iny Hummelink, lid
  • Ap de Wit, lid

Reacties zijn uitgeschakeld.