Informatieavond “Zo Willen Wij Wonen In Veelerveen, Vriescheloo en Wedde”.

UITNODIGING

Hierbij willen we u uitnodigen voor een presentatie van ons onderzoek naar de woonwensen van de bewoners in ons dorp.

Eind februari hebben veel bewoners de vragenlijst ingevuld met betrekking tot hun woonwensen en hoe zij daar richting de toekomst naar kijken.
Bij het invullen van de vragenlijst konden zij aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over het vervolg, dan wel een vervolggesprek te willen voeren over dit onderwerp.

Op dinsdag 17 mei om 19:30 uur worden in Ons Noabershoes in Veelerveen (Scheidingsweg 20) de resultaten van de vragenlijsten gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Entree is gratis, voor koffie en thee wordt gezorgd.

We bespreken deze avond ook het vervolg van het traject. Zou u verder in gesprek willen gaan over het onderwerp? En zo ja, op welke manier en met wie?

Alle resultaten zijn gebundeld en daar gaan we als dorpen mee aan de slag om de wensen van u en mede dorpsbewoners, waar mogelijk, ook te realiseren.

Voor meer informatie kunt u de website www.zowoontwesterwolde.nl raadplegen. Bij vragen kunt u terecht bij de Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo of de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen.

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor de avond. Dat kan eenvoudig door te reageren op deze mail en daarbij aan te geven met hoeveel personen u naar de avond komt. Heel graag tot 17 mei!

Met vriendelijke groet,

De Dorpsraad Wedde, Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen

WINNAARS BEKEND VAN MEEST BEWONERSINITIATIEF-VRIENDELIJKE PARTIJEN

Kracht van de Veenkolonien

Emmen, 14 maart 2022

Welke politieke partijen in de Veenkoloniën staan het meest open voor bewonersinitiatieven?
Dat was de vraag die de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën in een speciale verkiezingswijzer stelde aan alle politieke partijen die in Groningen en Drenthe vertegenwoordigd zijn in het Veenkoloniale gebied. 22 politieke partijen reageerden op de negen stellingen over hoe bewonersinitiatieven versterkt kunnen worden.

Joke Bakker, voorzitter van de Bewonersraad is positief over het resultaat: “Ik ben heel blij om te zien dat veel politieke partijen meer ruimte willen geven aan de honderden actieve bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën. Het gaat hen immers om het verbeteren van de leefomgeving, de gezondheid van mensen, kwaliteit van wonen of het tegengaan van armoede in dit gebied.”
Naast de beantwoorde stellingen is ook gekeken naar wat de politieke partijen in hun verkiezings-programma schrijven over bewonersinitiatieven. Op basis hiervan zijn er zes partijen die volgens de Bewonersraad een aparte vermelding verdienen, als: Meest bewonersinitiatief-vriendelijke partij!

Lees verder …..

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen

Geachte dorpsbewoners,

Onlangs heeft u in de bus een flyer en vragenlijst ontvangen met de uitnodiging deze vragenlijst in te
vullen. Dit hebben we u gevraagd omdat we de woonwensen willen verzamelen van de inwoners van
Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. Uw antwoorden zijn daarbij belangrijk voor ons, omdat we deze
gebruiken bij het uitwerken van oplossingen om langer te kunnen blijven wonen in de dorpen. Voor
zowel jong & oud.
We zien dat al veel dorpsgenoten de vragenlijst hebben ingevuld via www.zowoontwesterwolde.nl.
Bij deze een herinnering als u dat nog niet heeft gedaan en toch mee wilt doen. In tegenstelling tot
eerdere berichten laten we de vragenlijst langer open staan. Dinsdag 22 maart is de laatste dag waarop u de vragenlijst online in kunt vullen.
Ook kunt u in de vragenlijst aangeven als u op de hoogte wilt blijven van de vorderingen en/of nader
in gesprek wilt gaan over het langer kunnen blijven wonen in de dorpen en wat daarin voor u
belangrijk is.

Bestuur Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen