Dinsdag 11 oktober jaarvergadering Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen

Hieronder vindt u de stukken voor de jaarvergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 def

2021-09-21 Notulen ALV 2021

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2021. 

Jaarverslag 2021 def.

De financiële stukken liggen vanavond ter inzage tijdens de vergadering.

Het bestuur.